Egyedi ajándék
már az első naptól
 
 

Általános Szerződési Feltételek:

 

Adatkezelés:

Név: Hartmann Mihályné

Székhely: 2852 Kecskéd, Majki utca 12.

Panaszkezelés: Hartmann Nikoletta, 2852 Kecskéd, Majki utca 12. E-Mail: info@cumilanc.hu

Telefonszám: 20/237-4945

E-Mail: info@cumilanc.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: Tárhely.EU Kft

E-Mail: support@tarhely.eu

 

Vásárlás Menete 1. Vásárló A vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2. Szerződő felek A www.cumilanc.hu webcímen történő megrendeléssel, jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre, a Hartmann Mihályné, mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között. A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen szerződésben foglaltakat. 3. Vásárlás A vásárló a megrendelő adatlap kitöltésével, a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. Az árak Forintban értendők és tartalmazzák az Áfa-t Kedvezmények – Weboldalunkon tartunk akciós termékeket a cumilánc tartozékaiból. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár, a készlet erejéig tart. Kérjük a kedvezmények felhasználásánál az alábbiakat vegye figyelembe: - Akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető. - Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók. - Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség. A rendelés feladása: A rendelés menüpont alatti adatlap kitöltésével lehet feladni. Vásárlóinknak a megrendelés leadása után e-mailes visszaigazolást küldünk. Amennyiben vásárlás során az alábbi visszaigazolások nem érkeznek meg, kérjük az info@cumilanc.hu címen jelezni szíveskedjen. A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy egyes termékből nem áll rendelkezésünkre elegendő készlet, valamennyi vásárlónk kiszolgálásához. Ebben az esetben e-mailben informáljuk Önt és tájékoztatjuk az alternatív lehetőségekről. 4. Termékek és az árak A termékek árát az árak menüpont alatt tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti. Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére. A megrendelt áruk, ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

 

  1. Számlázás:

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

  1. Szállítás Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelést teljesíteni. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás, illetve a postára adás időpontját az eladó minden esetben e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termék(ek) átvétele biztosított legyen. Szállítási módok: Postai úton, ajánlott levél formájában vagy csomagként történik. A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag, az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a postával, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.
  2. Fizetési módok A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függetlenül az alábbiak szerint történhet: Postai úton küldött küldemény, utánvétellel történő szállítás esetén a vásárló köteles a vételárat átvételkor készpénzben megfizetni. A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék vásárló részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon. Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra. Amennyiben OTP Bank által vezetett számlára megérkezik az utalás, e-mailben visszaigazolást küldünk. Sikeres fizetés esetén postai ajánlott küldeményként néhány napon belül megküldjük Önnek a terméket. A befizetések utólagos lemondása e-mailben az info@cumilanc.hu címre történhet. Ebben az esetben a befizetet összeget elektronikusan utaljuk vissza bankszámlájára. Reklamáció esetén szintén ezeken az elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot. A szolgáltatás csak Magyarország területén érhető el. Kérjük, csak akkor kattintson a tovább gombra, ha a fent leírtakat megértette és elfogadja, kérdés esetén előzetesen tudakozódásra lépjen velünk kapcsolatba a kacsolat menüpont alatt vagy írjon enkünk e-mailt az info@cumilanc.hu címre. 9. Elállás joga A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a cumilánc esetében, ha a terméket a vásárló megrongálta. A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben ) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a termék vételárát visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára. A vásárló vásárlástól való elállása esetén viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja. A vásárló a terméket az eladó 2852 Kecskéd, Majki utca 12. szám alatt található címre köteles postai úton visszajuttatni. Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja. 10. Felelősség kizárása Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak. Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért. 11. Adatvédelem Az Eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Az eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a sikeres vásárlás után a vásárlók személyi adatait adatbázisában nem tárolja, törlésre kerülnek. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat), az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. 12. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel történhet például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon a honlapon, vagy telefonon valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel a várásló számára nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból. A kapcsolatfelvételkor megadott adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára

  1. Egyéb rendelkezések Az eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások az info@cumilanc.hu közzététel időpontjától hatályosak. Az adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége www.cumilanc.hu E-mail: info@cumilanc.hu
kosár ikon Üres kosár